Från finländska skogar

LION boardsTM tillverkas av finländska skogar; nordiskt, högklassigt råmaterial som förädlas till perfektion med hjälp av finländsk kunskap om trä.

Trä är en helt förnybar resurs som har utmärkta egenskaper när det gäller isolering och styrka, perfekt att bygga med. För finländare och andra nordbor har trä varit ett välkänt och självklart byggmaterial genom alla tider, och kommer med all sannolikhet att fortsätta vara det. I Finland växer skogen fortare än den avverkas. Den trävolym som behövs för ett års bostadsbyggande i Finland växer upp på mindre än en arbetsdag i de Finländska skogarna!

LION boardsTM tillverkas av rent sågspån och sågverksflis. Råmaterialet kommer praktiskt taget enbart från PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)-certifierade skogar, innebärande att materialets resa från skog till färdig board kan följas hela vägen. När trämaterialet pressas till LION BoardsTM, hardboards, aktiveras träets eget bindemedel, lignin, och binder samman träfibrerna. Små mängder vax, och i vissa fall bindemedel, tillsätts för att förbättra styrka och motståndskraft mot fukt. Tillverkningsprocessen för LION BoardsTM är baserad på en finländsk tradition sedan mer än 80 år, och som utvecklats till perfektion över decennierna för att möta kraven från dagens moderna byggverksamhet och industri.

Sågspån och flis som råmaterial

LION boardsTM tillverkas av rent sågspån och flis, varigenom träets naturligt goda egenskaper bibehålls.

Produktionsprocessen för LION BoardsTM är baserad på en finländsk tradition som sträcker sig mer än 80 tillbaka i tiden. Genom decennier har processen och egenskaperna förfinats för att möta kraven från dagens moderna byggverksamhet och industri.

I processen för att tillverka LION BoardsTM används sågspån och flis, biprodukter från sågverken, för att tillverka board genom en process i flera steg. Råmaterialet kommer praktiskt taget uteslutande från PEFC-certifierad skog, ursprunget kan på så sätt identifieras och materialets resa kan följas hela vägen fram till den färdiga produkten.

Träets goda egenskaper bibehålls under tillverkningsprocessen. För att förbättra väderbeständighet och styrka, tillsätts en liten mängd vax samt i vissa fall bindemedel till våra LION BoardsTM. På så sätt framställs rena, säkra och ekologiska LION BoardsTM som alltså även med fördel kan användas vid inomhusbruk.

Trä är en förnybar naturresurs

Trä är naturens egen, fullt förnybara materialbank

Trä är en förnybar naturresurs och är unik på sitt sätt att vara oerhört mångsidig; trä genererar inte bara byggprodukter utan även biokemiprodukter, papper, inredning, farmaceutiskt material, biobränsle och bioenergi, bland annat. Trä kan används gång på gång, bli återvunnen och till slut användas vid energiproduktion. Livscykeln för träprodukter är lång. Vid skapandet av nya träbaserade produkter är det endast fantasin som sätter gränserna.

I Finland är möjligheterna att använda och utveckla trä, samt att vara föregångare inom know-how på träområdet, utmärkta. Vi har gott om skog, och den växer mer och snabbare än den förbrukas i form av gallring och avverkning. Genom att främja användandet av trä vid byggande, kan vi reducera utsläppen eftersom träprodukter absorberar kol och på så sätt förhindrar det från att släppas ut i atmosfären, under en lång tidsperiod. Trä är också det enda kända byggmaterial som är helt förnybart.

Finnish Fibreboard har licens för NFB

Menu