LION FloorTM Downloads

Dessa certifikat är bevis på kvalitet och miljövänlighet vad gäller råmaterial, produktionsprocesser och färdiga produkter.

CE-märkning och Declaration of Performance (DoP)

Construction Products Regulation (CPR) trädde i kraft 1 juli 2013. Detta påverkade även CE-märkningen av byggprodukter.

De krav som tidigare gällt för materialtillverkare avseende CE-märkning, nämligen “EC Declaration of Conformity” kommer att tas bort och ersättas av “Declaration of Performance (DoP)”. CE-märkning är nu obligatoriskt för produkter som omfattas av en ”harmoniserad European Norm (hEN)” eller om tillverkaren har produkter som är godkända av “European Technical Assessment (ETA).”

Finnish Fibreboards hardboardprodukter har haft CE-märkning sedan 2004. Vi har nu uppdaterat vår tidigare EC Declaration of Conformity till den nya new Declaration of Performance (DoP).

Environmental Documents

MILJÖDEKLARATION PRODUKTER

FSC® Chain of Custody

PEFC CERTIFICATE

REACH DEKLARATION

Company Information

ESHQ POLICY

CHAIN OF CUSTODY

BROSCHYR

CUSTOMERS TERMS & FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Product Data Sheets

LION FLOORTM DATABLAD

Press

TIDNINGSARTIKEL

CFA ANNONS

LION FLOOR ANNONS

Flyers

LION FLOORTM PRODUKTBLAD

Menu