Nedladdningar

Dessa certifikat är bevis på kvalitet och miljövänlighet vad gäller råmaterial, produktionsprocesser och färdiga produkter.

CE-märkning och Declaration of Performance (DoP)

Construction Products Regulation (CPR) trädde i kraft 1 juli 2013. Detta påverkade även CE-märkningen av byggprodukter.

De krav som tidigare gällt för materialtillverkare avseende CE-märkning, nämligen “EC Declaration of Conformity” kommer att tas bort och ersättas av “Declaration of Performance (DoP)”. CE-märkning är nu obligatoriskt för produkter som omfattas av en ”harmoniserad European Norm (hEN)” eller om tillverkaren har produkter som är godkända av “European Technical Assessment (ETA).”

Finnish Fibreboards hardboardprodukter har haft CE-märkning sedan 2004. Vi har nu uppdaterat vår tidigare EC Declaration of Conformity till den nya new Declaration of Performance (DoP).

DOP LIONBOARD HARDBOARD HB.H

DOP LIONBOARD HARDBOARD HB

Environmental Documents

FSC® Chain of Custody

PEFC CERTIFICATE

M1 CERTIFICATE

REACH DEKLARATION

Company Information

ESHQ POLICY

BROSCHYR

CUSTOMERS TERMS & FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Product Data Sheets

LION PAINTEDTM DATABLAD

LION GENERALTM DATABLAD

HD PANELTM DATABLAD

LION OIL TEMPEREDTM DATABLAD

LION PERFORATEDTM DATABLAD

LION PREMIUMTM EXTRA MOISTURE DATABLAD

LION PREMIUMTM DATABLAD

LION PROTECTTM DATABLAD

LION SUPERIORTM DATABLAD

LION FLOORTM DATABLAD

Press

TIDNINGSARTIKEL

CFA ANNONS

LION FLOORTM ANNONS

LION PROTECTTM ANNONS

Flyers

HD PANELTM PRODUKTBLAD

LION FLOORTM PRODUKTBLAD

LION PROTECTTM PRODUKTBLAD

Menu