Om oss

Det ledande hardboardmärket i Europa

LION BoardsTM är högkvalitativa hardboards från Finland. De tillverkas av naturligt trä, biprodukter som vi köper från skogsindustrin i det närliggande området. LION BoardsTM är vänliga både mot människors hälsa och mot vår miljö, är starka och har utmärkta egenskaper för vidare förädling.

LION BoardsTM bär NFB-märkning (Natural Fibre Board). Hardboard tillverkad enligt den våta processen skiljer sig från andra träfiberskivor på det sättet att vi nyttjar träets eget bindemedel, lignin. Det betyder att inga potentiellt farliga ämnen utsöndras från skivorna, samt att de är enkla att återvinna eller bränna. LION BoardsTM består av nordiskt barrträ, vilket ger dem en ljus, sandliknande färg. Läs mer om NFB här

LION BoardsTM är förmodligen en av de mest ekologiska träbaserade skivorna som finns på marknaden. Vi tar vara på träfibrer från sågverk intill vår Heinolafabrik, och vi har Chain of Custody på våra råmaterial, och vi erbjuder våra kunder genomgående PEFC certifierat material.

Ett hälsosamt inomhusklimat förutsätter goda emissionsvärden från de material som använts. Tack vare det naturliga innehållet, ha LION BoardsTM mycket låga emissioner, vilket bidrar till att förbättra inomhusklimatet. LION Boards™ bär också det respekterade M1 certificate, och är trygga och väl lämpade för inomhusmiljöer. LION BoardsTM hjälper dig att designa och konstruera mer hälsosamma och komfortabla byggnader.

På vår fabrik i Heinola övervakar vi ständigt produktionsprocessen för att säkerställa att vi enbart levererar produkter av högsta kvalitet. LION BoardsTM utmärkta densitetsprofil bidrar till jämna ytor som ger en lämplig och stabil bas för laminering, målning, tryckning och foliering. Vi har tillgång till modern och högteknologisk kontrollutrustning som hjälper oss att säkerställa att våra hardboardskivor möter de högst ställda kvalitetsstandards.

LION BoardsTM avsedda för användning i permanenta konstruktioner är CE-märkta enligt gällande krav. För att se mer om Declaration of Performance (DoP), besök Verktyg& Downloads sida här. Den innehåller även tidningsartiklar, certifikat och datablad.

Se vår företagsbroschyr här

Viktiga datum i vår historia

Viktiga händelser

1984

Enso-Gutzeit Oy och A.Ahlström Oy kombinerade sina intressen inom träfiberskivor, och skapade Suomen Kuitulevy Oy (Finnish Fibreboard Ltd). Heinola- resp Karhulafabriken tillhörde tidigare Enso, medan Pihlavafabriken tidigare ägdes av Ahlström. Ägarandelarna var 60% Enso, 40% Ahlström.

1990

Enso sålde sina verksamheter inom träskivor, bestående av Heinola och Säynätsalo plywoodfabriker, samt sin 60%-iga andel i Finnish Fibreboard, till Oy Wilh.Schauman Ab (som sedan blev en del av UPM-Kymmene). Då man blev en del av Finlands ledande tillverkare av plywood och spånskivor, skapades en del synergier, t ex gällande råvaruförsörjning, energi och marknadsföring. Ansvaret för försäljningen på hemmamarknaden, samt en stor del av exportförsäljningen, lades över på Schaumans marknadsorganisation.

1991-1997

I början av decenniet innebar recessionen inom Finländsk byggindustri att den inhemska försäljningen minskade med mer än hälften. Samtidigt försvårades exporten av den starka egna valutan (FIM) och en marknadssituation präglad av överkapacitet. Detta gjorde att en omorganisation för att minska kostnaderna blev nödvändig. Energiproduktionen både i Heinola och Pihlava flyttades över till de lokala energiföretagen, och softboardproduktionen flyttades från Karhula till Pihlavafabriken.

1998

På 1990-talet, bestämde sig UPM-Kymmene för att koncentrera sig på sina kärnverksamheter och sålde då andra delar av verksamheten. Spånskiveverksamheten såldes 1994. Lösningen för verksamheten inom träfiberskivor var ett MBO, där ledningen övertog 75% av ägandet, Schauman behöll 15%, och Ahlström 10%

1999-2009

Efter att UPM-Kymmene tidigare hanterat IT och finansiella frågor, flyttades ansvaret för dessa efter MBO´t över till Finnish Fibreboard. Samarbetet med UPM-Kymmene fortsatte dock på det sättet att UPM Forest fortsatte förse Heinolafabriken med råvara. Pihlavafabriken etablerade en överenskommelse om råvaruförsörjning med with Biowatti Oy (ägt av Metsaliitto Group).

Ansvaret för marknadsföring och försäljning överfördes stegvis till Finnish Fibreboard. I Storbritannien överfördes ansvaret från Schauman (UK) Ltd till det nyetablerade Finnish Fibreboard (UK) 2001.

Ägandestrukturen förenklades 2002 då Ahlström valde att sälja sina 10% av ägandet. Management ökade då sin del till 83%, och Schauman Wood (en del av UPM-Kymmene Group) till 17%.

Under 2003 var det mest betydande beslutet att förbättra energianläggningen i Heinola. Arbetet utfördes av Lahti Energia, som har en långvarig relation när det gäller energiförsörjning till Finnish Fibreboard och UPM-Kymmene. Detta genomfördes sommaren 2004.

Ansvaret för hemmamarknadens försäljning överfördes från Schauman Wood (del av UPM-Kymmene Group) under 2004, genom etablerandet av en kombinerad försäljningsorganisation för Suomen Kuitulevy Oy and Puhos Board Oy produkter – LEIJONA-WILHELMI LEVYMYYNTI.

2010

Under 2010 stärkte Finnish Fibreboard Ltd råmaterialförsörjningen genom en ny ägandeöverenskommelse; 19,5% av aktiekapitalet i Finnish Fibreboard Ltd förvärvades av Versowood Group Oy. I samband med detta bibehölls 66% av aktierna av ledningen i Finnish Fibreboard Ltd och 14,5% av UPM Kymmene.

2013

Efter medarbetarförhandlingar beslutade Finnish Fibreboard att stänga Pihlavas softboardproduktion. Samtidigt beslutades att separera försäljningsorganisationerna för hardboard resp softboard. Försäljningen av Finnwind och softboard fortsätter genom Suomen Tuulileijona Oy, ett helägt dotterbolag till Finnish Fibreboard Ltd. Finnish Fibreboard Ltd fortsätter själva driva försäljningen av hardboard.

Menu